PRESS RELEASE

Gullberg & Jansson förvärvar 51% i Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och i Nomaco Norge AS.
Gullberg & Jansson AB (publ), som är listat på Spotlight Next, har tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS som är verksamma i grönytebranschen.

Nomaco är Nordens ledande leverantör av el-bilar för närtransporter av personer och lättare gods. Nomaco Sverige har varit verksamma sedan 1991 och Nomaco Danmark och Norge etablerades 2020. Under denna tid har man levererat flera tusen kundanpassade fordon till beställare över hela Norden, främst till bostadsbolag, industrier, kyrkogårdar, transportföretag, kommunala förvaltningar och entreprenörer. Nomaco är generalagent för utvalda varumärken där elbilstillverkan Melex står för den största delen. Man jobbar tätt ihop med Nordens mest erfarna återförsäljare och serviceverkstäder för grönytemaskiner.

Finansieringen sker genom egen kassa samt nyemitterade aktier i Gullberg & Jansson AB (publ).

– Jag ser fram emot att fortsätta driva Nomaco med stöd av vår nya och aktiva ägare, Gullberg & Jansson. Bolaget är inne i en expansiv fas och vi kommer att kunna dra nytta av Gullberg & Jansson samlade styrkor, erfarenhet och processer, säger Nomacos ägare, Benny Svenningsen.
Gullberg&Janssons ägande i Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS kommer att samlas i Nomaco Nordic AB som är ett nystartat dotterbolag till Gullberg & Jansson AB. Benny Svenningsen kommer att vara VD i Nomaco Nordic AB.

– Nomaco Nordic ansluter sig till Stads & Parkprodukter som självständigt dotterbolag till Gullberg & Jansson AB. Båda bolagen kommer att kunna dra nytta av skalbarhet och den erfarenhet man har byggt i moderbolaget” säger Gullberg & Janssons VD, Peter Bäck.

Stads & Parkprodukter AB importerar professionella batteriprodukter från Pellenc, produkter inom ogräshantering från Oeliatec och produkter inom släntklippning, höggräshantering från AS Motor.

– Vi vill fortsätta utveckla Nomaco och Stads & Parkprodukter som nu blir två självständiga dotterbolag till Gullberg & Jansson AB. Vi kommer att kunna dra nytta av skalbarhet samt kunna stödja varandra att förstärka våra positioner på den svenska marknaden” säger Nomaco AB VD, Ulf Håkansson och Stads & Parkprodukter AB VD, Christian Hjortmar.

För mer information, besök gärna www.nomaco.se, www.stadspark.se och www.goj.se