Stads & Parkprodukter AB

Stads & Parkprodukter har sedan starten 2012 för varje år visat att man är en leverantör att räkna med inom grönytebranschen. Med kunniga och väletablerade återförsäljare har man lyckats skapa ett väl fungerande återförsäljarnät. I sitt sortiment har man idag fyra varumärken, PELLENC, AS Motor, Oeliatec och Etesia, som alla är nischade inom sina respektive områden.

Stads & Parkprodukter AB ägs av Gullberg & Jansson som har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden.

 

Stads & Parkprodukter AB
Hortensiagatan 7
256 68 Helsingborg

info@stadspark.se
www.stadspark.se

  PERSONAL

  christian-kontakt

  Christian Hjortmar, VD

  christian.hjortmar@stadspark.se
  Tel: 0730 20 25 19

  Jonathan Brodersen

  Jonathan Brodersen Area sales manager

  jonathan.brodersen@stadspark.se
  Tel: 0724 01 68 22